Wittgensteinforskergruppe ved Universitetet i Bergen (WFG)

Vår 2012: Lesesirkel om Wittgensteins filosofi av psykologi

Tema: Ludwig Wittgenstein: Remarks on the Philosophy of Psychology, Volume II (Basil Blackwell, 1980)

Tid: Tirsdager hver annen uke fom. uke 8, 12:15-14:00. Sted: rom 216, Sydnesplasen 12/13.

Program: Det er ikke noe fast program for hva skal diskuteres til hver gang. Heller tar vi tiden som trenges til hvert avsnitt. Foreløpig har gruppen diskutert følgende:

 • 21.02.2012: §1-6 (Helle, Sarah, Rebecka, Jérôme, Deirdre, Gisela)
 • 06.03.2012: avlyst
 • 20.03.2012: §7 (Helle, Sarah, Deirdre)
 • 03.04.2012: avlyst grunnet påske
 • 17.04.2012: §8-9 (Sarah, Deirdre, Jérôme)
 • 01.05.2012: avlyst, høytid
 • 15.05.2012:
 • 29.05.2012:
 • 13.06.2006:

  Deltakere: Rebecka Ahvenniemi, Gisela Bengtsson, Jerôme Letourneur, Helly Nyvold, Deirdre Smith, Sarah Szeltner