Wittgensteinforskergruppe ved Universitetet i Bergen (WFG)


 • Se også aktivitetene nnwr (Nordic Nettwork for Wittgenstein Research) og nws (Nordic Wittgenstein Society)
 • 2015, 12.-13. juni: Konferanse Wittgenstein, Philosophy of Mind and Naturalism, Sydnesplassen 12/13. Kontakt Kevin Cahill for flere opplysninger.
 • 2015, 5. mars: Gjesteforeleser Aloisia Moser, "Picture Theory and Projection Method", møterom 1. etasje, Sydnesplassen 12/13, kl. 14.15-16.00.
 • 2014, 5.-6. desember: Internasjonale workshop, "Frege zwische Dichtung und Wissenschaft", rom 210, Sydnesplassen 12/13 (Program).
 • 2014, 23. september: Gjesteforeleser Julia Tanney, "Subtracting my arm's going up from my raising my arm - Wittgenstein and Ryle on the 'thickness' of action", rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl. 14.15-16.00.
 • 2014, 23. september: Gjesteforeleser Julia Tanney, "Ryle on Thinking: A Peg for Some Thoughts", rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl. 16.15-18.00.
 • 2014, 2. september: Gjesteforeleser Peter Hacker,"The nature of consciousness", rom 218, Sydnesplassen 12/13, kl. 14.15-16.00.
 • 2014, 1. september: Gjesteforeleser Peter Hacker, "Philosophy and neuroscience", rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl. 16.15-18.00.
 • 2014, 2. juni: Vitenskapsteoretisk innlegg av Sarah Anna Szeltner stipendiate ved Wittgensteinarkivet, "Philosophy and philosophy. An essay about the value of philology for doing philosophy", rom 130, Sydnesplassen 12/13, kl. 10.15-11.30.
 • 2014, 8. mai: Gjesteforeleser Edmund Dain, "Ethics Without Propositions", rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl. 14.15-16.00.
 • 2014, 29. april: Gjesteforeleser Allan Janik fra Brennerakivet, "Wittgenstein at the Brenner Archives", rom 217, Sydnesplassen 12/13, kl. 13.15-15.00.
 • 2014, 28. april: Gjesteforeleser Allan Janik fra Brennerakivet, "The Philosophical Importance of Wittgenstein's War Experiences", rom 129, Sydnesplassen 12/13, kl. 13.15-15.00.
 • 2014, 24. april: Gjesteforeleser Simon Glendinning, "Wittgenstein and Heidegger and the 'Face' of Life in Our Time", rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl. 10.15-12.00.
 • 2014, 13. mars: Seminar med postdoc Christian Erbacher, "Prelude to Wittgenstein's Nachlass: Rush Rhees, Georg Henrik von Wright and Elizabeth Anscombe as students, colleagues and friends of Ludwig Wittgenstein", rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl 10.15-12.00.
 • 2014, 23. januar: Gjesteforeleser Nivedita Gangopadhyay, "Empathy, other-directed emotion, and mindreading", rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl 14.15-16.00.
 • 2013, 10. desember: Gjesteforeleser Jakub Mácha, "Pictoral Aspects of Mathematical Notation in Wittgenstein: Numbers and Proofs, rom N 230, Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 9, kl. 12.15-14.00.
 • 2013, 10. desember: Seminar med postdoc Christian Erbacher, "The Philosopher in Relation to His Times: the historical context of editing Wittgenstein's Vermischte Bermerkungen, rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl. 10.15-12.00.
 • 2013, 14. november: Seminar i regi av Bergen Nettverk for Kvinner i Filosofi, Gisela Bengtsson, "Hür lär sig barnet forstå de vuxna?", rom 218, Sydnesplassen 12/13, kl. 18.15-20.00.
 • 2013, 9. oktober: Gjesteforelesning "From Russia with Wittgenstein on their minds", rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl. 12.15-14.00, (Evgeny Borisov, "Definite Descriptions and Singular Propositions" , Vsevolod Ladov, L. Wittgenstein's viewpoints on self-reference in LPT (3.332, 3.333)").
 • 2013, 14. juni: Konferanse "Wittgenstein and the Creativity of Language", rom 114, Sydnesplassen 12/13 (Program)
 • 2013, 14. juni: Konferanse "Wittgenstein and the Creativity of Language", rom 114, Sydnesplassen 12/13 (Call for papers)
 • 2013, 25. april: Postdoc Christian Erbacher "Wittgenstein's heirs: R. Rhees, G. H. von Wright and G.E.M. Anscombe as students, colleagues and friends of Ludwig Wittgenstein", rom 130, Sydnesplassen 12/13, kl. 10.30-12.30
 • 2013, 8. april: Kunstnerne Erick Beltrán og Bernardo Ortiz samt galleri Volt presenterer: "Game Piece" rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl. 17.
 • 2013, 8. april: Gjesteforsker Jakub Mácha "Wittgenstein on internal and external relations, and the controversy over monism" rom 218, Sydnesplassen 12/13, kl. 13.15-15.00.
 • 2012, 6. desember: Postdoc Christian Erbacher "The seven rungs of editing Wittgenstein's Nachlass", Instituttseminar, rom 209, Sydnesplassen 12/13, kl. kl. 16.15-18.00
 • 2012, 3. desember: Gjesteforeleser Alice Crary "Freedom is for the Dogs", rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl. 12.15-14.00
 • 2012, 30. november: Seminar forskningsgruppene for analytisk filosofi og Wittgensteinrelaterte studier, Sorin Bangu "Wynn's experiments and later Wittgenstein's philosophy of mathematics", rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl. 14.15-16.00
 • 2012, 22. november: Seminar Prof. II, Anat Biletzki "Wittgenstein and Cultural Relativism" rom 130, Sydnesplassen 12/13, kl. 09.15-12.00
 • 2012, 25. oktober: Seminar gjesteforeleser Klaus Puhl "Philosophy as a form of life: Wittgenstein and the Sciences", aud K, Sydneshaugen skole, kl. 12.15-14.00
 • 2012, 24. oktober: Seminar gjesteforeleser Klaus Puhl "Forms of argumentation in the Philosophical Investigations", rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl. 12.15-14.00
 • 2012, 18. oktober: Seminar gjesteforeleser Martin Gustafsson "Anscombe's bird, Wittgenstein's cat: Intention , expression and convention", rom 130, Sydnesplassen 12/13, kl. 14.15-14.00
 • 2012, 17. oktober: Seminar gjesteforeleser Martin Gustafsson "Quine's conception of explication - and why it isn't Carnap's", rom 130, Sydnesplassen 12/13, kl. 12.15-14.00
 • 2012, 05. oktober: Seminar forskningsgruppene for analytisk filosofi og Wittgensteinrelaterte studier, Kevin Cahill "A Degenerate Case of Action", rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl. 14.15-16.00
 • 2012, 21. september: Workshop "Grammar, Method and Use" rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl. 14.15-17.30
 • - Sebastian Greve, Birkbeck College, University of London, ""If only we avoid misunderstandings in any particular case!" Wittgenstein: Philosophy as an Activity"
 • - Stefan Giesewetter (Universität Potsdam), ""Meaning is Use" and Wittgenstein's Method"
 • - Sarah Anna Szeltner (Universität Kassel/UiB), "What is Grammar?"
 • 2012, 17. september: Maja Jaakson "Classicality, Generalized Transitivity, and Formal Theories of Truth" rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl 13.00-14.00
 • 2012, 12. september: Seminar gjesteforeleser Danièle Moyal-Sharrock "Coming to Language: Wittgenstein's Social 'Theory' of Language Acquisition", rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl. 12.15-14.00
 • 2012, 11. september: Seminar gjesteforeleser Danièle Moyal-Sharrock "Wittgensteins's Razor", rom 129, Sydnesplassen 12/13, kl. 12.15-14.00
 • 2012, 17.-20. juni: Norsk-fransk-østerriksk Wittgensteinseminar "Wittgenstein and Digitality" i Skjolden
 • 2012, 9. mars: Seminar gjesteforsker James Klagge "Supervenience: From Synchronic to Diachronic", rom 129, Sydnesplassen 12/13, kl. 14.15-16.00
 • 2012, 6. mars: Seminar gjesteforsker James Klagge "Socrates vs. Wittgenstein", rom 218, Sydnesplassen 12/13, kl. 12.15-14.00
 • 2012, 5. mars: Seminar gjesteforsker James Klagge "Wittgenstein: Esotericist or Evangelist", rom 209, Sydnesplassen 12/13, kl. 12.15-14.00
 • 2012 vår: Lesesirkel om Wittgensteins Remarks on the philosophy of Psychology
 • 2012, 31. januar: Seminar gjesteforsker Jérôme Letourneur "From a change in situation to a philosophical investigation's aspect change: Wittgenstein 1941-1949", rom 218, Sydnesplassen 12/13, kl. 14.15-16.00
 • 2012, januar: Gratulerer til Christian Erbacher med tildeling av treårig postdoktorstipend ved Wittgensteinarkivet fra Norges forskningsråd (FRIHUM)
 • 2011, 27. oktober: Seminar gjesteforsker Pär Segerdahl "The Protagorean grammar of moral certainty", rom 217, Sydnesplassen 12/13, kl. 16.15-18.00
 • 2011. oktober: Gratulerer til Kevin Cahill med bokutgivelse The Fate of Wonder - Wittgenstein's Critique of Metaphysics and Modernity!!!
 • 2011, 22. september: Seminar gjesteforsker James Conant "Wittgenstein's Methods", aud. L, Sydneshaugen skole, kl. 12.00-14.00
 • 2011, 21. september: Seminar gjesteforsker James Conant "Nietzsche's Critique of the Layer-Cake Conception of Human Mindedness", rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl. 14.15-16.00
 • 2011, 8. september: Profs. emeritus Kjell S. Johannesen og Tore Nordenstam tildelt det østerrikiske æreskors for vitenskap og kunst 1. klasse for fremragende arbeid innenfor Wittgenstein forskning
 • 2011, mars: Gratulerer til Kevin Cahill og Simo Säätelä for tildeling av forskningsmidler fra Universitetsfond!!
 • 2010, 10. desember: Wfg seminar på Hotel Norge, innlegg (med kommentar):
 • - "The missing Wittgenstein" - Wilhelm Krüger (Alois Pichler)
 • - "Wittgenstein, language and ethics: some possibilities" - Deirdre Smith (Helle Nyvold)
 • - "(The New) Wittgenstein and Kant" - Alois Pichler (Kevin Cahill)
 • - "Sjangerkunnskap i musikkutøving: Wittgenstein, estetikk og et storband" - Tom Eide Osa (Deirdre Smith)
 • - "Porous Selves" - Kevin Cahill (Richard Sørli)
 • 2010, 3. desember, Bergen: Prøveforelesing og Doktordisputas Christian Erbacher - Gratulerer, Christian !!!
 • 2010, 1. desember: Gratulerer til Gisela Bengtsson med tildeling av tre og halv årig postdoktorstipend fra NFR FRIPRO "Frege and the Distinction between Science, Literature and Philosophy"!!!
 • 2010, 28.-30. oktober: Norsk-fransk-østerriksk Wittgensteinseminar "Journées Wittgenstein" i Paris
 • 2010, 3. juni: Seminar gjesteforsker Garry Hagberg "The Thinker and the Draughtsman: Wittgenstein, Architecture, Autobiography", rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl. 18.15-20.00
 • 2010, 1. juni: Seminar gjesteforsker Garry Hagberg "Forgiveness and Constitution of Selfhood", lunsjrom, 1. etasje, Allégt 27, kl. 13.15-15.00
 • 2010, 31. mai: Seminar gjesteforsker Géza Kállay, School of English and American Studies, Loránd Eötvös University, Budapest, "Nonsense and the Ineffable: a Contribution to the Re-Reading of Wittgenstein's Tractatus", kl. 14.15-16.00, rom 210, Sydnesplassen 12/13
 • 2010, 19. mai: Seminar gjesteforsker Christoffer Gewfert "Wittgenstein and Kanzi", lunsjrom, 1. etasje, Allégt 27, kl. 13.15-15.00
 • 2010, 24. februar: Seminar gjesteforsker Peter Westergaard "Some preliminary remarks on the late Wittgenstein’s use of the phrase "the atmosphere of a word", lunsjrom, 1. etasje, Allégt 27, kl. 13.15-15.00
 • 2009, 14. desember: Nytt Wittgenstein dobbeltnummer av Norsk Filosofisk Tidsskrift (NFT) med 5 WFG medlemmer representert. Gratulerer!!!
 • 2009, 10. desember: Gjesteforelesning Yggdrasil scholar Davide Quartrocchi "Wittgenstein's Reminders on Art", rom 218, Sydnesplassen 12/13, kl. 15.00-16.00
 • 2009, 10. desember: Gjesteforelesning Yggdrasil scholar Ákos Polgárdi "On Philosophical Cartography", rom 218, Sydnesplassen 12/13, kl. 16.10-17.10
 • 2009, December 3-4: NNWR workshop "Wittgenstein's Philosophy of Psychology", at the Norwegian Institute in Rome
 • 2009, 13. november: WFG workshop "The study of signs and contemporary questions on human nature" in Bergen
 • 2009, 1. november: Utgivelse av Wittgenstein Source - Gratulerer Wittgensteinarkivet (WAB) om avslutning av DISCOVERY prosjektet!!!
 • 2009, 30. oktober-1. november: Norsk-fransk-østerriksk Wittgensteinseminar "To Be or not to Be Influenced: Wittgenstein’s case when reading his predecessors" i Wien
 • 2009, 11. juni: Gjesteforelesning JNU-VWAB scholar Mark Addis "Methodology and Meaning in the Cognitive Science of Religion", rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl. 13.00-14.30
 • 2009, 8. juni: Gjesteforelesning Lu Jiang "Wittgenstein and Occam on the logical form of language", rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl. 11.15-13.00
 • 2009, 29. april: Innlegg FOF instituttseminaret, Ralph Jewell "Wittgenstein og Platon" med mot innlegg av Erlend Breidal (Antikkens filosofi forskergruppe), rom 210, Sydnesplassen 12/13, kl. 18.15
 • 2009, March 26-28: NNWR conference "Wittgensteinian approaches to Ethics and the Philosophy of Culture", in Åbo, Finland
 • 2009, 12. februar: Gjesteforelesning JNU-VWAB scholar Yrsa Neuman fra Åbo Academy presenterer "Moore's pradox and nonsensical sentences", rom 218, Sydnesplassen 12/13, kl. 12.15-13.45
 • 2009, 22. januar: Gjesteforelesning JNU-VWAB scholar Yrsa Neuman fra Åbo Academy presenterer den finske filosofi portalen, Allégt. 27, kl. 13.15
 • 2008, 5. november: WFG seminarserie Steinar Boyum "Rawls, Wittgenstein, og filosofi", kl. 18.15, rom 209, Sydnesplassen 12/13
 • 2008, 31. oktober: Planleggingsseminar at Hotel Norge, 2. etasje,salong 2, kl. 10.00-17.00
 • 2008, 30. oktober: WFG gjesteforelesning Prof. Peter Sullivan, University of Stirling, Skottland, "Synthesizing without concepts", kl. 16.15-18.00, rom 216, Sydnesplassen 12/13
 • 2008, 29. oktober: WFG gjesteforelesning Prof. Peter Sullivan, University of Stirling, Skottland, "The Notion 'such that': propositional functions, vicious circles, and universals", kl. 16.15-18.00, rom 218, Sydnesplassen 12/13
 • 2008, 1. oktober: WFG seminarserie Trygve Lavik, Fof, UiB "Er metaforen et semantisk eller pragmatisk fenomen?"
 • 2008, October 3-4: Workshop "Wittgenstein and Philosophical Authorship", in Helsinki
 • 2008, 3. september: WFG seminarserie Torjus Midtgarden "Brandom, Hegel and Dewey on social practices", kl. 18.15, rom 209, Sydnesplassen 12/13
 • 2008, 19.-22. juni: Norsk-fransk-østerriksk Wittgensteinseminar i Skjolden
 • 2008, 9.-10. juni, Oslo: Prøveforelesing og Doktordisputas Gisela Bengtsson - Gratulerer, Gisela !!!
 • 2008, 6.-7. juni: NNWR Workshop "Interpreting Wittgenstein" i Bergen
 • 2008, 5. juni: Meeting at AKSIS, Allégt. 27, 14.00-16.00
 • 2008, 13.-14. mars, Bergen: Prøveforelesing og Doktordisputas Richard Sørli - Gratulerer, Richard !!!
 • 2008 vår: Seminarrekke
 • 2007 høst: Seminarrekke
 • 2007 vår: Lesesirkel om Filosofiske Undersøkelser
 • 2007 vår: Lesesirkel om James' The Varieties of Religious Experience
 • 2006, 26.-28. oktober: Norsk-fransk-østerriksk Wittgensteinseminar i Paris
 • 2006, april-mai: Forelesninger og seminarer ved James Conant
 • 2006 vår: Lesesirkel om Richard Rorty
 • 2006, 9.-10.3., Bergen: Prøveforelesing og Doktordisputas Cato Wittussen - Gratulerer, Cato !!!
 • 2005 høst: Lesesirkel om Wittgenstein og estetikk
 • Hør på: Foredrag fra Nordisk Wittgensteinkonferanse i Skjolden i juni 2005
 • Hør på: James Conant: Varieties of Skepticism (forelesningsserie ved Filosofisk institutt, august-september 2005)
 • 2005, 22.-25. september: Norsk-fransk Wittgensteinseminar i Bergen
 • 2005, 1.-4. juni: Nordisk Wittgensteinkonferanse i Skjolden
 • 2005 vår: Lesesirkel om John McDowell, Mind and World
 • 2005 vår: Lesesirkel om Wittgensteins refleksjoner omkring "lesing"
 • 2004, 26.-28. september: Norsk-fransk-østerriksk Wittgensteinseminar i Innsbruck
 • 2004 høst: Lesesirkel
 • 2004 vår: Seminarrekke
 • Referat fra møte i ledergruppen 11.01.2012
 • Referat fra møte i ledergruppen 16.08.2011
 • Referat fra allmøte 10.12.2010
 • Referat fra møte i ledergruppen 10.12.2009
 • Referat planleggingsseminar 31.10.2008
 • Referat fra allmøte 5.6.2008
 • Referat fra allmøte 13.6.2007
 • Referat fra møte i ledergruppen 18.8.2006
 • Referat fra møte i ledergruppen 2.5.2006
 • Kort rapport om aktiviteter i perioden desember 2003 - desember 2005 (20.1.2006)
 • Referat fra møte i ledergruppen 21.11.2005
 • Referat fra møte i ledergruppen 13.6.2005
 • Referat fra møte i ledergruppen 14.1.2005
 • Referat fra evalueringsmøte 21.6.2004
 • Referat fra møte i ledergruppen 18.6.2004
 • Referat fra møte i ledergruppen 8.1.2004
 • Referat fra planleggingsseminar med milepæler 18.12.2003
 • Mission statement 16.11.2003
 • Planleggingsseminar 15.-16.11.2003
 • Medlemmer
 • Mailliste m/ arkiv (tilgjengelig bare for medlemmer)
 • Gå til Wittgensteinarkivets hjemmeside
 • Gå til Filosofisk institutts hjemmeside
  Kontakt:
 • Arild Utaker
 • Kevin Cahill